Om vi inte uppnår en ett vattentryck på 2800 dygnsliter efter vi har borrat 150 m och trycksprängt berget så faktureras ej kund för borrningen utan endast material och etablering.

* Områden där vi ej kan tryckspänga pga. porös bergart gäller ej vattengarantin. Prata med oss för mer information.