Vi borrar

Bergvärme

Ett kostnadseffektivt vis att spara både ekonomi och miljö.

Bergvärme

Att borra för bergvärme är relativt kostsamt men det är en långsiktig besparing. Bergvärme är en miljövänlig och stabil energikälla.

När man borrar ett energihål i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med en bergvärmepump.

För att kunna installera bergvärme i din bostad behövs

  • Vattenburna radiatorer (element)
  • Elektricitet.
  • För bästa effekt, berg med flöde av grundvatten.

Borrhålet som borras är 50-250 meter djupt beroende på hur stor din bostad är och vilket energibehov du har.

En komplett affär

Vi erbjuder en komplett lösning för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder.
I samband med borrningen erbjuder vi såväl grävning för inkoppling samt återställning av trädgården.

Våra senaste

Nyheter

Vi stödjer polisidrotten!

Som en del av vårt samhällsengagemang väljer vi att stödja den skånska polisen och primärt deras idrottsavdelning som främjar väl tränade poliser i vårt samhälle.