Bergvärme

Att borra för bergvärme är relativt kostsamt men det är en långsiktig besparing. Bergvärme är en miljövänlig och stabil energikälla.

När man borrar ett energihål i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med en bergvärmepump.

För att kunna installera bergvärme i din bostad behövs

  • Vattenburna radiatorer (element)
  • Elektricitet.
  • För bästa effekt, berg med flöde av grundvatten.

Borrhålet som borras är 50-250 meter djupt beroende på hur stor din bostad är och vilket energibehov du har.